تاریخ : سه شنبه 29 آذر 1401
کد 54

خبر

دسترسی به پایگاه سیویلیکا

دسترسی به پایگاه سیویلیکا تامین کننده اطلاعات و اسناد مقالات کنفرانسهای کشور برای کاربران دانشگاه مراغه فراهم شد.

دسترسی به پایگاه سیویلیکا تامین کننده اطلاعات و اسناد مقالات کنفرانسهای کشور برای کاربران دانشگاه مراغه فراهم شد. این دسترسی آی پی بیس می باشد و فقط از طریق اینترنت داخل دانشگاه میسر می باشد.