تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1401
کد 60

آموزش ویرایش صفحه شخصی در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت علوم (ژیرو)

آموزش ویرایش صفحه شخصی در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت علوم (ژیرو)

 اعضای محترم هیات علمی خواهشمند است جهت تکمیل اطلاعات در سامانه پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت علوم به آدرس https://mapfalogin.msrt.ir/ مراجعه نموده و مشخصات خود را طبق فایل راهنمایی ذیل تکمییل فرمایند.

 

 مراحل ثبت نام
 

اطلاعات تماس کارشناسان پشتیبانی سامانه:
تلفن تماس کارشناس (بهروز عزتی): ۸۲۲۳۱۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۴۳۱۴ و ۳۵۲۵
در صورتیکه تماس تلفنی شما پاسخ داده نشد از طریق ایمیل سوال و درخواست خود را مطرح نمایید:
پست الکترونیکmsrt.mapfa@yahoo.com

 

در صورت بروز هر گونه مشکل، به امور پژوهشی دانشگاه اعلام شود.