تاریخ : دوشنبه 15 اسفند 1401
کد 61

نحوه تعریف اعضای محترم هیات علمی به صورت عضو هیات علمی در سامانه نان (نظام ایده‌ها و نیازها)

از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه مراغه خواهشمند است نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات شخصی در سامانه نان اقدام نمایند.
نظر به پیگیری‌های اخیر ریاست محترم دانشگاه مراغه و پنل تخصصی بهره‌وری پژوهشی، اعضای هیات علمی ملزم به ثبت نام و تکمیل اطلاعات شخصی در سامانه نان (نظام ایده ها و نیازها) به نشانی nan.ac  هستند. از اعضای محترم هیات علمی خواهشمند است بعد از ثبت نام در این سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و معرفی خود به صورت هیات علمی دانشگاه مراغه (مطابق عکس) اقدام نمایند.