تاریخ : يکشنبه 21 خرداد 1402
کد 63

لیست صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت پژوهشی

لیست صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت پژوهشی

.
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند:
 
لیست صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت پژوهشی که توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه تهیه و تنظیم شده است در لینک زیر در دسترس می باشد.
 
 صندوق ‏های ارائه دهنده گرنت