تاریخ : يکشنبه 28 خرداد 1402
کد 64

دویستمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه

دویستمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه

دویستمین نشست شورای پژوهشی دانشگاه برگزار شد.
دویستمین جلسه شورای پژوهش مراغه با حضور معاونین آموزشی و مدیران پژوهش و فناوری ادوار گذشته برگزار شد.