افتخارات پژوهشی

 
اهم دستاوردهای حاصله توسط اعضای هیات علمی
انتخاب به عنوان شیمیدان برجسته کشور از سوی انجمن شیمی ایران ( سال 1401 )
دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر ایران به استناد ESI- (سال 1400)
دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر ایران به استناد ESI- (سال 1399)
دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus- (از سال 1834)
 • دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 • دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus- (از سال 1834)
 • دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 • دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2020)
 • هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
 1. دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 2. دکتر هومان مراد پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه
 3. دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 4. دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 5. دکتر حسین نامی، عضو هیات علمی گروه مواد
 6. دکتر محمد رضا اکبر پور، عضو هیات علمی گروه مواد
 7. دکتر مرتضی ایرانی فام، عضو هیات علمی گروه شیمی
 8. دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی
قرارگیری در فهرست دانشمندان 2 درصد برتر جهان به استناد Scopus (سال 2019)
 • هشت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه
 1. دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 2. دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 3. دکتر غلامرضا مهدوی نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی
 4. دکتر هومان مراد پور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه
 5. دکتر کریم کاکائی، عضو هیات علمی گروه شیمی
 6. دکتر مرتضی ایرانی فام، عضو هیات علمی گروه شیمی
 7. دکتر محمد رضا اکبر پور، عضو هیات علمی گروه مواد
 8. دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی
محقق سرآمد کشوری
 •   دکتر باقر افتخاری سیس 1394-1395-1397
 • دکتر قدرت محمودی 1397-1398-1399-1400
کسب رتبه در جشنواره خوارزمي
 • دکتر هومان مراد پور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه (سال 1398)
 • دکتر حلیمه السادات میر آقائی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه (سال 1386)
کسب جایزه از سوی بنیاد ملی نخبگان- جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی
 • دکتر مهدی اسرافیلی، عضو هیات علمی گروه شیمی-1391
 • دکتر صادق رستم نیا، عضو هیات علمی گروه شیمی-1393
 • دکتر حسین نامی، عضو هیات علمی گروه مکانیک-1397
 • دکتر محمد مالکی شهرکی -1400
100 چهره ملی نانو تکنولوژی
 •  دکتر مهدی اسرافیلی
 • دکتر صادق رستم نیا
محقق پر استناد علوم پلیمر ایران
 •  دکتر غلامرضا مهدوی نیا
انتخاب پژوهشگران برگزیده دانشگاه مراغه به عنوان پژوهشگران برتر استانی
 
 • دکتر اصغر رحیمی و دکتر شهرام نجف­زاده از دانشکده علوم پایه (سال 1389)
 • دکتر محمد باقر حسن پور اقدم از دانشکده کشاورزی  (سال 1390)
 • دکتر موسی صابر از دانشکده کشاورزی  (سال 1391)
 • مراسم استانی برگزار نگردید (سال 1392)
 • دکتر مهدی اسرافیلی از دانشکده علوم پایه (سال 1393)
 • دکتر صادق رستم نیا از دانشکده علوم پایه (سال 1395)
 • دکتر ناصر صباغ نیا از دانشکده کشاورزی  (سال 1396)
 • دکتر مجتبی امینی از دانشکده علوم پایه (سال 1397)
 
کسب جایزه جشنواره ابوریحان
 • کسب عنوان پژوهشگر جوان برجسته علوم پایه کشور در شاخه شیمی دکتر صادق رستم نیا -1396
 • کسب عنوان پژوهشگر جوان برجسته علوم پایه کشور در شاخه زیست شناسی دکتر فرشاد درویشی-1398
یازدهمین جشنواره نانو- صد محقق برجسته نانوفناوری کشوری در سال  مهر 1396
 • دکتر مهدی اسرافیلی-رتبه 54 شیمی و 110 نانوفناوری کشور
 • دکتر صادق رستم نیا-رتبه 24 شیمی و 56 نانوفناوری کشور
کسب رتبه ششم در هشتمین مسابقه فناوری نانو
 • توسط کارگروه فناوری نانو دانشگاه مراغه -1397
کسب جایزه دکتر تقی ابتکار- اسفند 1396
 • دکتر مجتبی امینی عضو هیات علمی دانشگاه مراغه در سیزدهمین دوره این جایزه
 

 
اهم دستاوردهای حاصله توسط دانشجویان
دانشجوی برتر کشوری در مقطع دکتری
 • آقای مجید عبدلی - متخب در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه (سال 1396)
دریافت جایزه دوسالانه دکتر کریم کمالی
 • آقای سعید پاک طبنت دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی (سال 1396)
کسب عنوان "رساله برتر" و دریافت " جایزه دکترمرتضی اسماعیلی"
 • آقای سعید پاک طبنت دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی (سال 1396)
منتخب بنیاد ملی نخبگان- آقای مجید عبدلی
 • برگزیده دانش آموخته برتر دانشگاهی از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398
 • برگزیده جایزه تهرانی مقدم از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398
 
کسب رتبه در المپیادها و مسابقات کشوری دانشجویی
 • مدال برنز مسابقات ریاضی توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ریاضی آقای هــادی امیرفرهنگی( سال 1389)
 • انتخاب دانشجوی رشته شیمی در بین 5 نفر برتر المپیاد شیمی سال 1396آقای مهدی برزگری
 • کسب رتبه اول کشوری در دکتری نانو شیمی توسط دانشجوی گروه شیمی آقای بهنام قلی پور (سال 1396)
 • دانشجوی برگزیده چهارمین دوره جایزه بزر علمی دانشجویی علی پولاد توسط سید علی موسوی گاوگانی (سال 1398)