سمینارها و کنفرانس ها

 

 

» سمینارهای برگزار شده در دانشگاه مراغه
 
مهمترین هدف و رسالت دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و فرهنگی، توسعه و گسترش آگاهی­ های علمی، پژوهشی و فرهنگی در جامعه است. بنابراین برگزاری هدفمند سمینارهای علمی در سطح دانشگاه ­ها­ از ملزومات رسیدن به این هدف مهم بوده و می ­تواند تأثیری مثبت و تحولی چشمگیر در جهت توسعه مطلوب علمی کشور باشد. از سوی دیگر، سمینارهای علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافته ها را در جامعه علمي به دست مي­ دهند. 

برگزاری 1 سمینار بین المللی:

بيستمين كنگره ملي و هشتمين كنگره بين المللي زيست شناسي ايران (سال 1397)


برگزاری 3 سمینار ملّی:
 

-         بيستمين سمينار آناليز رياضي و كاربردهاي آن (سال 1391)

-         ششمين سمينار آناليز عددي و كاربردهاي آن (سال 1395)

-         نهمين سمينار هندسه و توپولوژي (سال 1396) 
 
 

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی

ارائه دهنده

عنوان سمینار

زمان

گروه آموزشی

دکتر احمد آقایی

 پروتئومیکس گیاهی

1393/8/5

 گرو ه زیستشناسی

دکتر محمد رضا عظیمی

 مطالعه عملگرهای ترکیبی روی فضاهای موضعاً محدب

1393/8/19

گروه ریاضی

دکتر پریسا فتحی رضایی

 مقاومت دارویی در سرطان

1393/8/26

 گروه زیست شناسی
 دکتر باقر افتخاری  نانوبیوسنسورها در  شناسایی سرطان  1393/9/3  گروه شیمی
 دکتر رضا معصومی  پاسخ تطابقی در برابر پرتوهای یونیزان گاما  1393/9/10  گروه زیست شناسی
 دکتر فیروز پاشایی  ابر رویه­ های فضا فرم ­های لورنتسی  1393/9/17  گروه ریاضی