آدرس دفتر :

  آذربایجان شرقی، مراغه، میدان مادر، بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه

شماره تلفن ثابت :

  ۳۷۲۷۳۰۷۰ - ۰۴۱

آدرس پست الکترونیکی:

  info@maragheh.ac.ir