انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰

انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰ متقاضیان از بین دانشجویان مقطع تحصیلی کار ...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه بعنوان محقق سرآمد کشور

دکتر قدرت محمودی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه برای سومین سال متوال ...

  انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰

  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه بعنوان محقق سرآمد کشور

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   به کارگیری روشی سبز در تهیه ی سیستم دارورسانی هوشمند

   نشست مشترک مسئولین دانشگاه مراغه با نماینده سمن ها و مدیر عامل انجمن حفاظت محیط زیست و منا ...

    کنفرانس ها و رویداد های علمی