فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه

مدیریت پژوهش و فناوری برگزار می کند:فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 98 در ...

ساخت نانو حسگرِ تشخیص سرطان پروستات

کیت نانو حسگر تشخیص سرطان پروستات در قالب یک طرح تحقیقاتی و علمی توسط محقق زیست ...

روانکاری هوشمند چرخ‌دنده‌ها به کمک نانوکامپوزیت‌های خودروان‌کار

پژوهشگران دانشگاه مراغه در تحقیقات آزمایشگاهی خود نانوکامپوزیتی سنتز کرده‌اند که ...

ویژه نامه هفته پژوهش

ویژه نامه هفته پژوهش در قالب "ضمیمه گاهنامه آبگینه" در دانشگاه مراغه منتشر شد.

  فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه

  ساخت نانو حسگرِ تشخیص سرطان پروستات

  روانکاری هوشمند چرخ‌دنده‌ها به کمک نانوکامپوزیت‌های خودروان‌کار

  ویژه نامه هفته پژوهش

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   فراخوان پژوهشگران برتر دانشگاه

   به کارگیری روشی سبز در تهیه ی سیستم دارورسانی هوشمند

   نشست مشترک مسئولین دانشگاه مراغه با نماینده سمن ها و مدیر عامل انجمن حفاظت محیط زیست و منا ...

    کنفرانس ها و رویداد های علمی