برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در سال 1401 برگزار شد.

آموزش ویرایش صفحات شخصی در ژیرو

آموزش ویرایش صفحات شخصی در ژیرو

دسترسی به پایگاه سیویلیکا

دسترسی به پایگاه سیویلیکا تامین کننده اطلاعات و اسناد مقالات کنفرانسهای کشور برا ...

قرارگیری دکتر اسرافیلی عضور هیات علمی در جمع یک در صد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

دکتر مهدی اسرافیلی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در جمع یک در صد برتر دانشمندا ...

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور در سال ۱۴۰۱

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور در سال ۱۴۰۱

  برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

  آموزش ویرایش صفحات شخصی در ژیرو

  دسترسی به پایگاه سیویلیکا

  قرارگیری دکتر اسرافیلی عضور هیات علمی در جمع یک در صد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

  انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به عنوان محقق سرآمد کشور در سال ۱۴۰۱

   آخرین اطلاعیه ها و رویدادها

   به کارگیری روشی سبز در تهیه ی سیستم دارورسانی هوشمند

   نشست مشترک مسئولین دانشگاه مراغه با نماینده سمن ها و مدیر عامل انجمن حفاظت محیط زیست و منا ...

    کنفرانس ها و رویداد های علمی