تاریخ : يکشنبه 2 دي 1397
کد 38

ویژه نامه هفته پژوهش

ویژه نامه هفته پژوهش در قالب "ضمیمه گاهنامه آبگینه" در دانشگاه مراغه منتشر شد.
ویژه نامه هفته پژوهش در قالب "ضمیمه گاهنامه آبگینه به صاحب امتیازی روابط عمومی دانشگاه مراغه" منتشر گردید.

لینک دریافت ویژه نامه
 
امروز : 0      ديروز : 0      ماه : 0      كل : 39668