تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1399
کد 43

آقاي دكتر صادق رستم نيا جزء يك درصد برتر دانشمندان پر استناد شيمي دنيا قرار گرفت.

.

 آخرین نتایج  منتشره در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (Clarivate Analytics - ESI) ، در بازه زمانی ده ساله اخیر، نام آقای دکتر صادق رستم نیا عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مراغه در جمع دانشمندان یک درصد برتر شیمی جهان قرار گرفت.

پایگاه شاخص‌های اساسی علم که نویسندگان یک درصد برتر دنیا نیز از طریق آن معرفی می‌شوند، محققان را بر اساس تعداد استنادهای دریافتی مقالات در 22 زمینه علمی، شناسایی نموده و یک درصد آنها را به عنوان دانشمندان یک درصد برتر انتخاب می‌نماید.

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه این موفقیت ارزنده را به ایشان و جامعه علمی دانشگاه مراغه تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون برایشان آرزو دارد.