تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1400
کد 45

مدیریت پژوهش و فناوری برگزار می کند:

انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰

انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰ متقاضیان از بین دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری لازم است فرم مربوط به آن را از لینک http://iwo.ir/b۹۹cd دریافت و پس از تکمیل و تایید استاد محترم راهنما، به گروه مربوطه تحویل نمایند.
انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سال ۱۴۰۰ متقاضیان از بین دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری لازم است فرم مربوط به آن را از لینک http://iwo.ir/b۹۹cd دریافت و پس از تکمیل و تایید استاد محترم راهنما، به گروه مربوطه تحویل نمایند.