معرفی گروه و اهداف آن

دکتر حمید حاتمی ملکی
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 استاریار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
محل کار: دانشکده کشاورزی - حوزه مدیریت پژوهشی
تلفن همراه:09148964510
تلفن دفتر:041-37273068
تلفن داخلی:319

   :ایمیل
hatamimaleki@maragheh.ac.ir
 

اهداف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت در راستای تحقق اهداف زیر فعالیت می نماید:

 

1-  افزایش نقش اساتید دانشگاه در انجام پروژه­ های کاربردی مورد نیاز کشور.

2- استفاده از توانایی­ ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات مشـاوره ­ای به دستگاه ­های اجرایی و صنایع کشور و استان.

3- ایجاد زمینه­ های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش ­های تقاضا محور، مشتری­ گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی و توسعه استان.

4- توسعه مفاهیم کارآفرینی در دانشگاه و آشنا نمودن دانشجویان به راههای ایجاد کسب و کار و روشهای کارآفرینی.

 
امروز : 10      ديروز : 6      ماه : 1263      كل : 29215